Podgorica, 4. novembar 2013. godine – Glasanjem svih crnogorskih notara, njih ukupno 44, redovna izborna Skupština Notarske komore Crne Gore izabrala je novo rukovodstvo.Predsjednik Notarske komore Crne Gore u narednom dvogodišnjem mandatu biće Branislav Bane Vukićević, notar iz Podgorice sa prethodnim višegodišnjim advokatskim iskustvom. Izbornoj sjednici crnogorskih notara, održanoj 2. novembra 2013. godine, prethodio je 45-odnevni kandidacioni postupak tokom kojeg su kandidati za predsjednika notarske asocijacije bili u obavezi da dostave program svog rada.

Potpredsjednik Notarske komore u narednom mandatu biće Darko Ćurić, notar iz Podgorice, a izabran je i novi sedmočlani Upravni odbor. Novi članovi Upravnog odbora Notarske komore su notari: Lidija Klikovac, Andrijana Vukčević, Tamara Marić, Marina Milošević, Marinko Perović, Sonja Radović i Danko Bjeković.


„Tokom perioda od dvije i po godine od uvođenja notarijata u naš pravni sistem postignuti su dobri rezultati i obezbijeđena je pravna sigurnost, ali je pred nama i dalje ozbiljan posao“, kazao je Vukićević. Novi predsjednik Notarske komore kao jedan od prioriteta u svom radu naveo je postizanje još veće pravne sigurnosti građana u prometu nekretnina.

Institucija notarijata u Crnoj Gori uvedena je prije dvije i po godine kao dio šire reforme pravnog sistema. Osnovni ciljevi notarske organizacije su povećanje pravne sigurnosti građana, uvođenje bržih i jednostavnijih pravnih procedura, podrške reformi pravosuđa i unapređenje Javnog registra nepokretnosti. Notarske kancelarije rade u 14 gradova Crne Gore, a Notarska komora nedavno je primljena u punopravno članstvo Međunarodne notarske unije.