Podgorica, 8. maj 2012. godine - Predstavnici Međunarodne notarske unije nakon današnjeg sastanka sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem i ministrom pravde Duškom Markovićem, istakli su strateški značaj koji crnogorske vlasti pridaju činjenici da će Notarska komora Crne Gore uskoro postati član Međunardone notarske unije. To je danas saopšteno na konferenciji za medije, održanoj u KIC-u „Budo Tomović“.Predsjednik Komisije za saradnju, Michel Merlotti, kazao je da je za njih bila čast što ih je primio predsjednik Republike „koji se prisjetio svoje pravničke karijere i podržao uspostavljanje notarijata u Crnoj Gori“.

„Predsjednik Vujanović nas je uvjerio u ličnu podršku modernom notarskom sistemu za koji se Crna Gora odlučila, a aktuelni događaji su nam omogućili da u našim razgovorima pomenemo i učlanjenje Crne Gore u Svjetsku trgovinsku organizaciju. To će doprinijeti, sa jedne strane privlačenju stranih investicija, a sa druge povećanju nivoa pravne sigurnosti“, kazao je Merlotti, dodajući da 21 od 27 zemalja Evropske unije ima notarski sistem kakav danas izgrađuje Crna Gora.

Ministar pravde Marković upoznao je evropske kolege sa nivoom kvaliteta koji će Crna Gora tražiti od svojih notara.

Delegacija Međunarodne notarske unije posjetila je kancelarije notara u Podgorici, Budvi i Tivtu kako bi izvršila neposredni uvid u način rada i primjenu odgovarajućih međunarodnih standarda. Govoreći na današnoj konferenciji za novinare, generalni sekretar Komisije za saradnju, Cinzia Brunelli, istakla je da je ekspertska analiza pokazala da su u pogledu uvažavanja prava i procedura, notarske kancelarije u Crnoj Gori koje je posjetila, dobro organizovane. „Naravno, ima prostora i za poboljšanje, a pogotovo ohrabrujemo stvaranje etičkog kodeksa notara Crne Gore. Potrebno je ostvariti pravnu sigurnost, naročito kada je u pitanju prenos vlasništva nad nekretninama, kao i da imate javne registre sa odgovarajućim nivoom sigurnosti podataka“, rekla je Brunelli.

„Od članstva u Međunarodnoj notarskoj uniji nam je još važnije da postignemo takav kvalitet i standard usluga koji može garantovati da naši notari na pravi način ispunjavaju svoju društvenu ulogu i doprinose poboljšanju pravne sigurnosti građana“, navela je Tanja Čepić, predsjednica Notarske komore Crne Gore.

Hanns-Jakob Putzer, član Komisije za saradnju Međunarodne notarske unije, naveo je da notarske usluge omogućavaju brojne prednosti građanima prilikom sklapanja raznih ugovora. „Za građanina je važno da ugovor potpisan kod notara garantuje poštovanje potreba obje strane potpisnice. U slučaju kada imate neiskusnog kupca i prodavca koji je, recimo, Agencija za nekretnine sa dugogodišnjim iskustvom, notar je taj koji će garantovati da postoji potrebna ravnoteža snaga“, naveo je Putzer.

Govoreći o cijenama, predsjednik Merlotti je rekao da u Evropi ne postoji jedinstvena tarifa notarskih usluga. „Cijene u Crnoj Gori su ujednačene sa cijenama u regionu“, kazao je Merlotti i objasnio da generalno visoka cijena notarskih usluga kod skupih transakcija „treba notarima da pruži materijalnu nadoknadu koja će obezbijediti prihvatljive cijene za čitav niz jeftinih usluga koje najčešće koriste obični građani“.