Budva, 30. jun 2012. godine. Notari Crne Gore, na redovnoj godišnjoj Skupštini održanoj danas u Budvi, usaglasili su unutrašnja pravna akta sa normama i pozitivnom praksom država Evropske unije. Time se stiču neophodni uslovi za prijem Notarske organizacije Crne Gore u punopravno članstvo Međunarodne notarske unije.

„Notarska organizacija Crne Gore sada ima odgovarajući pravni okvir koji omogućava dobro unutrašnje uređenje organizacije i predstavlja garanciju uspješnog rada i razvoja“, rekao je Michel Merlotti, šef delegacije Međunarodne notarske unije. „Sada je realno da već u oktobru ove godine Međunarodna notarska unija na sastanku u Alžiru primi Crnu Goru u punopravno članstvo ove međunarodne organizacije“, kazao je Hanns-Jakob Putzer, član međunarodnog ekspertskog tima notara.

Na današnjoj Skupštini, u čijem radu je uz 32 notara iz Crne Gore učestovala i delegacija eksperata Međunarodne notarske unije, usvojen je godišnji izvještaj o radu i prihvaćen plan aktivnosti za naredni period. Branka Lakočević, pomoćnica ministra pravde, naglasila je da je za razvoj Notarske komore veoma značajna dobra saradnja sa Međunarodnom unjom i dodala da je malo koja zemlja za tako kratak period uspjela da ispuni neophodne uslove za aplikaciju za članstvo u ovu međunarodnu organizaciju.

Po završetku Skupštine, notari Crne Gore pohađaju stručni seminar posvećen ujednačavanju standarda naših notara sa najboljom evropskom praksom, kao i mogućim nadležnostima notara u oblasti ostavinskih postupaka.