U subotu 24. januara 2015. godine u hotelu "Ramada" u Podgorici održan je sastanak svih članova Notarske komore Crne Gore i predstavnika Ministarstva pravde.

Na strani Ministarstva pravde, koji su ujedno i članovi radne grupe koja radi na izmjenama i dopunama Zakona o notarima, su prisustvovali: g-đa Branka Lakočević - pomoćnik ministara pravde, g-đa Jadranka Vukčević - savjetnik, g-đa Anka Vučinić - savjetnik i g-din Ibrahim Smailović - sudija Osnovnog suda u Podgorici. Sastanak je imao za temu izmjene i dopune Zakona o notarima. Svi notari su uzeli učešća u raspravi i iznijeli svoje viđenje na predložene izmjene Zakona o notarima, koje će radna grupa naknando razmotriti. Inače Zakon o notarima treba po prijedlogu Vlade Crne Gore pretrpjeti izmjene i dopune u toku 2015-te godine.