Dana 12. marta 2015. godine u prostorijama stare zgrade Vlade održana je Javna rasprava povodom izmjena i dopuna Zakona o notarima.

Na raspravi je prisustvovao ministar pravde g-din Duško Marković, pomoćnica ministra pravde g-đa Branka Lakočević, savjetnici ministra, uz prisustvo velikog broja notara i medija.

Na održanoj javnoj raspravi povodom izmjena i dopuna Zakona o notarima, usaglašeno je da odredbe oko donošenja notarske tarife ostaju nepromijenjene (Notarska tarifa će se i dalje donositi na predlog Notarske komore) i da nadležnosti za sačinjavanje notarskih zapisa takođe ostaju nepromijenjeni. Rokovi zastarelosti za disciplinsku odgovornost notara će biti produženi, a što se tiče disciplinske komisije i disciplinskog tužioca, ostavljeno je da se naknadno riješi na slijedećem sastanku radne grupe.