Od 26. do 28. marta 2015. godine u Maroku se održao peti Kongres mediteranskih notara.

Pored velikog broja zemalja učesnica, Notarsku komoru Crne Gore na Kongresu su predstavljali predsjednik Branislav Vukićević, notar Jadranka Adžić, kao i predstavnik Ministarstva pravde Crne Gore g-đa Jadranka Vukčević.