Delegacija Komisije za međunarodnu notarsku saradnju (CCNI) pri Međunarodnoj notarskoj uniji (UINL) sa predsjednikom Komisije g-din Michel Merlotti i potpredsjednik g-din Hanns-Jakob Pützer je dana 28. i 29. maja 2015. godine posjetila Notarsku komoru Crne Gore. Motiv ove posjete je bio prije svega uvid u stanje crnogorskog notarijata i poređenje u odnosu na ostale pravne profesije u Crnoj Gori, obzirom na nestabilnu situaciju u odnosu na notarsku profesiju u okruženju.

Iz tih razloga se i delegacije prvo sastala sa predsjednikom Advokatske komore Crne Gore g-dinom Zdravkom Begovićem i članovima Upravnog odbora Advokatske komore Crne Gore. G-din Merlotti je ocijenio razgovor kao najbolji od svih razgovora sa predsjednicima advokatskih Komora iz okruženja i dogovoreno je da Notarska i Advokatska komora potpišu memorandum o saradnji uz njihovo učešće.

Nadalje, delegacija je održala zajednički sastanak sa članovima Upravnog odbora Notarske komore Crne Gore, gdje je bilo govora o odnosu notarijata sa ostalim pravnim profesijama, kao i crnogorskom notarijatu uopšte, te planirane Izmjene i dopune Zakona o notarima, gdje su svi prisutni članovi UO aktivno učestvovali u raspravi.

Na kraju je delegaciju sa predstavnicima Notarske komore primio Ministar pravde g-din Zoran Pažin, gdje su u razgovoru iznijeli primjedbe i sugestija na predlog o izmjenama Zakona o notarima. Ministar pravde se tom prilikom pohvalno izrarazio o crnogorskom notarijatu smatrajući da je rad notara izuzetno važan za pravnu sigurnost građana. Gospoda Merlotti i Pützer su članovi Komisije za međunarodnu saradnju koji su pratili notarijat u Crnoj Gori, od samog donošenja Zakona o notarima, njegove implementacije, početaka rada prvih notara i ulaska Notarske komore Crne Gore u Medjunarodnu notarsku uniju. Za sve ovo vrijeme imali su odličnu saradnju sa prethodnim ministrima pravde g-dinom Mirašom Radovićem i g-dinom Duškom Markovićem, pa su bili veoma zadovoljni sa nastavkom sradanje sa novim ministrom g-dinom Pažinom, koju je on i obećao.

Gospodin Pützer i godpodin Merlotti su zajedno sa predsjednikom NKCG  učestvovali u TV emisiji jutarnjeg programa RTCG u kojoj su se veoma pohvalno izrazili o stanju notarijata u Crnoj Gori, saradnjom sa nadležnim ministarstvom i postignutim rezultatima. Takođe, gospodin Merlotti je dao i intervju za dnevni list “Pobjeda” u kojem je iznio svoje pozitivno viđenje statusa notarijata i njegovom doprinosu pravnoj sigurnosti.