Dana 15. jula 2015. godine u hotelu „Ramada“ u Podgorici održana je prva nacionalna konferencija o reformi pravosuđa pod nazivom „Reforma pravosuđa u Crnoj Gori – ostvareni rezultati”, koju su organizovale NVO Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u saradnji sa Ministarstvom pravde u okviru projekta “Monitoring reforme pravosuđa” koji podržavaju Delegacija EU u Crnoj Gori kroz “IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro” program i Ambasada Kraljevine Holandije kroz „MATRA” program.

Konferenciju su otvorili g-din Zoran Pažin, ministar pravde, g-đa Annalisa Giansanti, predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori, g-din Aleksandar Momirov, predstavnik ambasade Kraljevine Holandije, g-đa Stanka Vučinić, zamjenica predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, g-din Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac Crne Gore, g-đa Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA i g-din Zlatko Vujović, predsjednik UO CeMI, dok je na trećoj panel konferenciji predstavio izvještaj predsjednik Notarske komore Crne Gore g-din Branislav Vukićević.

Paneli su bili posvećeni temama:

  1. Izbor, ocjenjivanje, napredovanje i utvrđivanje odgovornosti sudija i tužilaca;
  2. Transparentnost i dostupnost pravosudnih institucija – uslov povećanja povjerenja javnosti u pravosuđe
  3. Razvoj i uloga pravosudnih profesija i drugih profesija u funkciji pravosuđa u procesu reforme.

Na konferenciji je predstavljen i nacrt izvještaja HRA i CeMI o realizaciji Strategije reforme pravosuđa 2007-2012, koji sadrži preporuke za dopunu akcionih planova za sprovođenje nove Strategije reforme pravosuđa 2014-2018 i pregovaračko poglavlje 23 u dijelu koji se tiče pravosuđa.