Notarska komora Crne Gore je osnovana 29. aprila 2011. godine u Podgorici.

Notarsku komoru Crne Gore čini 53 notara i to:

1. Adrović Harun
2. Adžić Jadranka
3. Antunović Ljubica
4. Bjeković Danko
5. Bogavac Svetozar
6. Bogić Mira
7. Bošnjak Slavica
8. Čepić Tanja
9. Čović Biljana
10. Ćurić Darko 11.Đurasović Maja
12. Ismailaga Ilirjana
13. Janjušević Nataša
14. Janković Rajko
15. Jovanović Danilo
16. Jovanović Rade
17. Kalabrezi Gzim
18. Kašćelan Branka
19. Klikovac Lidija

20. Klikovac Radmila
21. Knežević Dalibor
22. Knežević Irena
23. Knežević Verica
24. Konatar Biljana
25. Kostić Lela
26. Kovačević Irena
27. Kožar Feho
28. Lekić Pake
29. Lekić Šućo
30. Magdelinić Miladin
31. Marić Tamara
32. Marković Ljubiša
33. Marković Veselinka
34. Milošević Marina
35. Moštrokol Milica
36. Pavlović Svetlana
37. Perović Marinko
38. Polović Irena
39. Radović Sonja
40. Rakočević Nela
41. Redžepagić Senad
42. Sekulić Vuksan
43. Stijović Igor
44. Stojković Anka
45. Strugar Dragoljub
46. Škopelja Zoran
47. Veljić Milonja
48. Vujović Ranka
49. Vukčević Andrijana
50. Vukčević Slavka
51. Vukićević Branislav
52. Vuksanović Branka
53. Živaljević Milena

Skraćeni naziv Notarske komore je: NK CG.
Sjedište Notarske komore je u Podgorici.
Adresa Notarske komore je Bulevar Mihaila Lalića br. 42.

Organi Notarske komore su:

- Skupština
- Upravni odbor
- Predsjednik 
- Potpredsjednik
- Komisija za pregled finansijskog poslovanja Notarske komore
- Disciplinski tužilac 
- Prvostepena i drugostepena komisija

Predsjednik Notarske komore Crne Gore: Vukićević Branislav.
Potpredsjednik Notarske komore Crne Gore: Ćurić Darko.
Članovi Upravnog odbora su: Adžić Jadranka, Bogavac Svetozar, Bogić Mira, Jovanović Rade, Lekić Pake, Stijović Igor i Veljić Milonja.
Članovi komisije za pregled finansijskog poslovanja su: Knežević Dalibor i Vukčević Andrijana.
Disciplinski tužilac Notarske komore Crne Gore je: Dijana Radulović - sudija Osnovnog suda u Podgorici.
Zamjenik disciplinskog tužioca Notarske komore Crne Gore je: Milena Matović - sudija Osnovog suda u Podgorici.

Prvostepena disciplinska komisija:

1. Jadranka Ćulafić – sudija Višeg suda u Bijelom Polju – član,
    Vladimir Novović – sudija Višeg suda u Podgorici – zamjenik;
2. Nenad Vujanović – sudija Osnovnog suda u Podgorici, 
    Sava Mušikić – sudija Osnovnog suda u Baru – zamjenik;
3. Dragoljub Strugar – notar sa službenim sjedištem u Podgorici – član, 
    Slavka Vukčević – notar sa službenim sjedištem u Budvi - zamjenik; 

Drugostepena disciplinska komisija:

1. Miraš Radović – sudija Vrhovnog suda – član,
    Natalija Filipović – sudija Vrhovnog suda – zamjenik;
2. Stanka Vučinić – sudija Vrhovnog suda – član,
    Radojka Nikolić – sudija Vrhovnog suda – zamjenik;
3. Irena Polović – notar sa službenim sjedištem u Budvi – član,
    Lidija Klikovac – notar sa službenim sjedištem u Podgorici – zamjenik;

 

Organi NKCG po mandatima:

29. april 2011. – 29. oktobar 2011. godine

Anđelko Milošević, predsjednik NKCG
Lidija Klikovac, potpredsjednik NKCG
Branislav Vukićević, predsjednik UO
Rajko Janković, potpredsjednik UO
Radmila Klikovac, član UO
Sonja Radović, član UO
Marinko Perović, član UO
Dalibor Knežević, član UO
Senad Redžepagić, član UO

29. oktobar 2011. – 28. oktobar 2013. godine

Tanja Čepić, predsjednica NKCG i UO
Gzim Kalabrezi, potpredsjednik NKCG i UO
Rajko Janković, član UO
Lela Kostić, član UO
Ljubica Antunović, član UO
Tamara Marić, član UO
Jadranka Adžić, član UO
Darko Ćurić, član UO
Sonja Radović, član UO

2. novembar 2013. godine - 1. novembar 2015. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Darko Ćurić, potpredsjednik NKCG i UO
Marina Milošević, član UO
Marinko Perović, član UO
Danko Bjeković, član UO
Tamara Marić, član UO
Lidija Klikovac, član UO
Sonja Radović, član UO
Andrijana Vukčević, član UO

2. novembar 2015. godine - 1. novembar 2017. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Darko Ćurić, potpredsjednik NKCG i UO
Adžić Jadranka, član UO
Bogić Mira, član UO
Jovanović Danilo, član UO
Jovanović Rade, član UO
Milošević Anđelko, član UO
Stijović Igor, član UO
Vukčević Andrijana, član UO

2. novembar 2017. godine - 1. novembar 2019. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Darko Ćurić, potpredsjednik NKCG i UO
Adžić Jadranka, član UO 
Bogavac Svetozar, član UO
Bogić Mira, član UO
Jovanović Rade, član UO 
Lekić Pake, član UO
Stijović Igor, član UO
Veljić Milonja, član UO