Međunarodna unija notara (UINL) je organizacija latinskih notarijata, koju čine notarijati iz 84 zemlje svijeta, a na Kongresu održanom u Alžiru 18. oktobra 2012. godine, donijela je odluku o prijemu Notarske komore Crne Gore u punopravno članstvo.

Međunarodna notarska unija (UINL) je veoma pozitivno ocijenila zakonodavni okvir i rad notara i dala punu podršku i pomoć razvoju notarske službe u Crnoj Gori.

Članovi organa i komisija UINL:
- Branislav Vukićević, član Skupštine UINL (General Meeting)
- Tanja Čepić, član Generalnog savjeta UINL (General Councel)
- Darko Ćurić, član Komisije za evropske poslove UINL (CAE)
- Tamara Marić, član Komisije za ljudska prava UINL (CDH)


Partnerstvo sa notarima na teritoriji Okružnog suda u Bonu

Prilikom posjete delegacije notara iz Bona u junu 2013. godine, sklopljen je sporazum o partnerstvu između notara sa službenim sjedištem na području Okružnog suda u Bonu i Notarske komore Crne Gore.

Ovaj sporazum otvorio je mogućnost da se crnogorski notari dodatno usavršavaju u državi koja baštini najbolju evropsku tradiciju u oblasti notarijata i to u periodu od avgusta do novembra 2014. godine, kada su tri grupe crnogorskih notara imale prilike da posjete Bon i učestvuju u obuci i upoznavanju rada i funkcionisanja notarskih kancelarija u Bonu i institucija bliskih ovoj profesiji.

- Rajnska notarska komora www.rhnotk.de
- Međunarodna notarska unija (International Union of Notaries UINL) www.uinl.org

 

Dokumenti:

Odluka na crnogorskom jeziku

Odluka na engleskom jeziku

Kontakt

Notarska komora Crne Gore
Bulevar Mihaila Lalića br. 42, Podgorica
Telefon: +382 20 264 650
Fax: +382 20 264 644
Mob: +382 69 151 700, 067 635 688
e-mail: notaricg@notarskakomora.me

Lokacija