Dana 7. i 8. maja 2015. godine, u hotelu “Nikić” u Podgorici, sa početkom u 16 časova, održao se seminar koji je organizovala Uprava za nekretnine na temu “Umrežavanje sa eksternim korisnicima”.

Predavanja su trajala dva dana, pa su notari bili podijeljeni u dvije grupe tako što su prvu grupu činili notari sa teritorije opština Podgorice, Nikšića, Danilovgrada i Cetinja, a drugu grupu su činili notari sa sjevera i juga Crne Gore.

Seminar se odnosio na nove mogućnosti aplikativnog softvera Uprave za nekretnine koji će omogućiti i pribavljanje listova nepokretnosti elektronskim putem, vršenje uvida u podatke o nepokretnostima, stvarnim pravima na njima, kao i svim drugim relevantnim podacima u realnom vremenu i sl..

Kontakt

Notarska komora Crne Gore
Bulevar Mihaila Lalića br. 42, Podgorica
Telefon: +382 20 264 650
Fax: +382 20 264 644
Mob: +382 69 151 700, 067 635 688
e-mail: notaricg@notarskakomora.me

Lokacija