Slovenski notari su 5. juna 2015. godine obilježili 20. godina postojanja notarijata u Republici Sloveniji. Svečanost je održana u Mestnem muzeju u Ljubljani. Pored visokih zvaničnika koji su prisustvovali svečanosti iz Ministarstva pravde Slovenije, predsjednika Međunarodne unije notara g-dina Senghora i ostalih zvaničnika iz notarskih komora iz okruženja, svečanosti je prisustvovao i predsjednik Notarske komore Crne Gore g-din Branislav Vukićević.

Kontakt

Notarska komora Crne Gore
Bulevar Mihaila Lalića br. 42, Podgorica
Telefon: +382 20 264 650
Fax: +382 20 264 644
Mob: +382 69 151 700, 067 635 688
e-mail: notaricg@notarskakomora.me

Lokacija