Dana 5. septembra 2015. godine, u Igalu u hotelu "Palmon Bay & Spa" održana je redovna sjednica Skupštine Notarske komore Crne Gore.

Kao i uvijek, kada su u pitanju redovna zasijedanja Skupštine, razmatrano je o Izvještaju o radu i Završnom računu za 2014. godinu, kao i Finansijskom planu za 2015. godinu.

Pored prisustva notara, sjednici je prisustvovala i računovođa Notarske komore Crne Gore g-đa Ana Marović, ispred računovodstvene agencije "Capital Consult".

Kontakt

Notarska komora Crne Gore
Bulevar Mihaila Lalića br. 42, Podgorica
Telefon: +382 20 264 650
Fax: +382 20 264 644
Mob: +382 69 151 700, 067 635 688
e-mail: notaricg@notarskakomora.me

Lokacija