Dana 5. i 6. septembra 2015. godine, u Igalu, u hotelu „Palmon Bay & Spa“, održan je seminar za sve notare.

Tema seminara su bili „Ostavinski postupci“, tačnije pitanja i dileme sa kojima su se susreli notari, nakon preuzimanja vođenja ostavinskih postupaka.

Predavači na seminaru su bili sudije Osnovnog suda Podgorice g-đa Danijela Vukčević i g-din Ibrahim Smailović, kao i predavači iz okruženja g-din Sefedin Suljević, notar iz Sarajeva i g-din Enes Bikić, dekan Pravnog fakulteta u Zenici.

Kontakt

Notarska komora Crne Gore
Bulevar Mihaila Lalića br. 42, Podgorica
Telefon: +382 20 264 650
Fax: +382 20 264 644
Mob: +382 69 151 700, 067 635 688
e-mail: notaricg@notarskakomora.me

Lokacija