Dana 31. oktobra 2015. godine održana je Izborna sjednica Skupštine Notarske komore Crne Gore. Članovi Notarske komore Crne Gore izabrali su nove organe za mandatni period u trajanju od dvije godine, u sledećem sastavu:

  • Za predsjednika Notarske komore Crne Gore reizabran je Branislav Vukićević, notar iz Podgorice.
  • Za potpredsjednika Notarske komore Crne Gore takođe je reizabran Darko Ćurić, notar iz Podgorice.
  • Za članove Upravnog odbora Notarske komore Crne Gore izabrani su: 

              Jadranka Adžić, notar iz Podgorice

              Mira Bogić, notar iz Podgorice

              Andrijana Vukčević, notar iz Podgorice

              Danilo Jovanović, notar iz Tivta

              Rade Jovanović, notar iz Tivta

              Anđelko Milošević, notar iz Podgorice i

              Igor Stijović, notar iz Podgorice

  • Za Disciplinskog tužioca Notarske komore Crne Gore izabran je Svetozar Bogavac, notar iz Bijelog Polja.
  • Za predsjednika Disciplinske komisije Notarske komore Crne Gore izabrana je Milica Moštrokol,notar iz Kotora.
  • Za članove Komisije za pregled finansijskog poslovanja Notarske komore Crne Gore izabrani su:

              Ranka Vujović, notar iz Danilovgrada

              Nataša Janjušević, notar iz Nikšića i

              Dalibor Knežević, notar iz Budve

Kontakt

Notarska komora Crne Gore
Bulevar Mihaila Lalića br. 42, Podgorica
Telefon: +382 20 264 650
Fax: +382 20 264 644
Mob: +382 69 151 700, 067 635 688
e-mail: notaricg@notarskakomora.me

Lokacija