Upravni odbor Notarske komore Crne Gore je na sjednici održanoj 6. septembra 2017. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za funkcije i članove organa Notarske komore Crne Gore shodno članu 43 Statuta Notarske komore Crne Gore i članu 29 Pravilnika o radu Skupštine Notarske komore Crne Gore.

Raspisani su izbori za :

  • Predsjednika Notarske komore Crne Gore;
  • Potpredsjednika Notarske komore Crne Gore;
  • Članove Upravnog odbora Notarske komore Crne Gore;
  • Članove Komisije za pregled finansijkog poslovanja Notarske komore Crne Gore.

Postupak kandidovanja za izbor organa Notarske komore Crne Gore počinje od 12. septembra 2017. godine, a završava se 27. semptembra 2017. godine, u kom roku su kandidati dužni dostaviti kandidature, a izborna sjednica Skupštine Notarske komore Crne Gore održaće se 28. oktobra 2017. godine.

Upravni odbor je takođe donio odluku o imenovanju Kanadidacione komisije koju čine: Jadranka Adžić, Predsjednik Komisije, Andrijana Vukčević i Darko Ćurić, članovi Komisije.

 

Kontakt

Notarska komora Crne Gore
Bulevar Mihaila Lalića br. 42, Podgorica
Telefon: +382 20 264 650
Fax: +382 20 264 644
Mob: +382 69 151 700, 067 635 688
e-mail: notaricg@notarskakomora.me

Lokacija