Notarska komora Crne Gore je osnovana 29. aprila 2011. godine u Podgorici.

Notarsku komoru Crne Gore čini 45 notara i to:

1. Adrović Harun
2. Adžić Jadranka
3. Antunović Ljubica
4. Bjeković Danko
5. Bogavac Svetozar
6. Bogić Mira
7. Bošnjak Slavica
8. Čepić Tanja
9. Čović Biljana
10. Ćurić Darko
11. Ismailaga Ilirjana
12. Janjušević Nataša
13. Janković Rajko
14. Jovanović Danilo
15. Jovanović Rade
16. Kalabrezi Gzim
17. Kašćelan Branka
18. Klikovac Lidija
19. Klikovac Radmila
20. Knežević Dalibor
21. Knežević Irena
22. Knežević Verica
23. Konatar Biljana
24. Kostić Lela
25. Kovačević Irena
26. Kožar Feho
27. Lekić Pake
28. Marić Tamara
29. Marković Ljubiša
30. Milošević Anđelko
31. Milošević Marina
32. Moštrokol Milica
33. Pavlović Svetlana
34. Perović Marinko
35. Polović Irena
36. Radović Sonja
37. Redžepagić Senad
38. Škopelja Zoran
39. Stijović Igor
40. Stojković Anka
41. Vujović Ranka
42. Vukčević Andrijana
43. Vukčević Slavka
44. Vukićević Branislav
45. Vuksanović Branka

Skraćeni naziv Notarske komore je: NK CG.
Sjedište Notarske komore je u Podgorici.
Adresa Notarske komore je Bulevar Mihaila Lalića br. 42.

Organi Notarske komore su:

- Skupština
- Upravni odbor
- Predsjednik
- Potpredsjednik
- Disciplinski tužilac
- Disciplinska komisija i
- Komisija za pregled finansijskog poslovanja Notarske komore.

Predsjednik Notarske komore Crne Gore: Vukićević Branislav.
Potpredsjednik Notarske komore Crne Gore: Ćurić Darko.
Upravni odbor: Adžić Jadranka, Bogić Mira, Jovanović Danilo, Jovanović Rade, Milošević Anđelko, Stijović Igor i Vukčević Andrijana.
Disciplinski tužilac: Bogavac Svetozar.
Predsjednik Disciplinske komisije: Moštrokol Milica.
Članovi Komisije za pregled finansijskog poslovanja: Janjušević Nataša, Knežević Dalibor i Vujović Ranka.

 

Organi NKCG po mandatima

29. april 2011. – 29. oktobar 2011. godine

Anđelko Milošević, predsjednik NKCG
Lidija Klikovac, potpredsjednik NKCG
Branislav Vukićević, predsjednik UO
Rajko Janković, potpredsjednik UO
Radmila Klikovac, član UO
Sonja Radović, član UO
Marinko Perović, član UO
Dalibor Knežević, član UO
Senad Redžepagić, član UO

29. oktobar 2011. – 2. novembar 2013. godine

Tanja Čepić, predsjednica NKCG i UO
Gzim Kalabrezi, potpredsjednik NKCG i UO
Rajko Janković, član UO
Lela Kostić, član UO
Ljubica Antunović, član UO
Tamara Marić, član UO
Jadranka Adžić, član UO
Darko Ćurić, član UO
Sonja Radović, član UO

2. novembar 2013. godine - 31. oktobra 2015. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Darko Ćurić, potpredsjednik NKCG i UO
Marina Milošević, član UO
Marinko Perović, član UO
Danko Bjeković, član UO
Tamara Marić, član UO
Lidija Klikovac, član UO
Sonja Radović, član UO
Andrijana Vukčević, član UO

31. oktobar 2015. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Darko Ćurić, potpredsjednik NKCG i UO
Adžić Jadranka, član UO
Bogić Mira, član UO
Jovanović Danilo, član UO
Jovanović Rade, član UO
Milošević Anđelko, član UO
Stijović Igor, član UO
Vukčević Andrijana, član UO

Kontakt

Notarska komora Crne Gore
Bulevar Mihaila Lalića br. 42, Podgorica
Telefon: +382 20 264 650
Fax: +382 20 264 644
Mob: +382 69 151 700, 067 635 688
e-mail: notaricg@notarskakomora.me

Lokacija