Organizacija

Notarska komora Crne Gore je osnovana 29. aprila 2011. godine u Podgorici.

Notarsku komoru Crne Gore čini 57 notara i to:

 1. Adrović Harun
 2. Adžić Jadranka
 3. Antunović Ljubica
 4. Bekan Vladan
 5. Bjeković Danko
 6. Bogavac Svetozar
 7. Bogić Mira
 8. Bošnjak Slavica
 9. Božović Senja
 10. Čepić Tanja
 11. Čović Biljana
 12. Ćurić Darko
 13. Đurasović Maja
 14. Ilić Ivana
 15. Ivanović Đorđe
 16. Ismailaga Ilirjana
 17. Janjušević Nataša
 18. Jovanović Rade
 19. Kalabrezi Gzim
 20. Kardović Musić Majda
 21. Kašćelan Branka
 22. Klikovac Lidija
 23. Klikovac Radmila
 24. Knežević Dalibor
 25. Knežević Irena
 26. Knežević Verica
 27. Konatar Biljana
 28. Kostić Lela
 29. Kovačević Irena
 30. Kožar Feho
 31. Krivokapić Kuhar Aleksandra
 32. Lekić Pake
 33. Lekić Šućo
 34. Magdelinić Miladin
 35. Marić Tamara
 36. Marković Ljubiša
 37. Marković Veselinka
 38. Milošević Marina
 39. Mitrović Milena
 40. Moštrokol Milica
 41. Pantović Lidija
 42. Pavlović Svetlana
 43. Perović Marinko
 44. Perišić Marija
 45. Radović Sonja
 46. Rakočević Nela
 47. Redžepagić Senad
 48. Sekulić Vuksan
 49. Stijović Igor
 50. Stojković Anka
 51. Strugar Dragoljub
 52. Tomanović Nikola
 53. Škopelja Zoran
 54. Veljić Milonja
 55. Vukčević Andrijana
 56. Vukčević Slavka
 57. Živaljević Milena

Skraćeni naziv Notarske komore je: NK CG.
Sjedište Notarske komore je u Podgorici.

Organi Notarske komore su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Potpredsjednik
 • Komisija za pregled finansijskog poslovanja Notarske komore
 • Disciplinski tužilac
 • Prvostepena i drugostepena komisija
 

Predsjednik Notarske komore Crne Gore: Branislav Vukićević

Potpredsjednik Notarske komore Crne Gore:
 Igor Stijović

Članovi Upravnog odbora su:
Jadranka Adžić, Svetozar Bogavac, Ćurić Darko, Rade Jovanović, Dalibor Knežević, Vuksan Sekulić I Andrijana Vukčević.

Članovi komisije za pregled finansijskog poslovanja su:
Slavica Bošnjak, Veselinka Marković I Milena Živaljević.

* Mandat organima Notarske komore Crne Gore traje od 02.11.2021. do 02.11.2023. godine.

Disciplinski tužilac Notarske komore Crne Gore je: Bojana Burzan – sudija Osnovnog suda u Podgorici.

Zamjenik disciplinskog tužioca Notarske komore Crne Gore je: Dijana Dragišić – sudija Osnovog suda u Podgorici.

Prvostepena disciplinska komisija:

 1. Milorad Marotić – sudija Višeg suda u Podgorici– član,
  Ivan Adamović – sudija Višeg suda u Bijelom Polju – zamjenik;
 2. Rade Ćetković – sudija Osnovnog suda u Podgorici,
  Igor Đuričković – sudija Osnovnog suda u Nikšiću – zamjenik;
 3. Dragoljub Strugar – notar sa službenim sjedištem u Podgorici – član,
  Slavka Vukčević – notar sa službenim sjedištem u Budvi – zamjenik;


Drugostepena disciplinska komisija:

 1. Miraš Radović – sudija Vrhovnog suda – član,
  Vesna Jočić – sudija Vrhovnog suda – zamjenik;
 2. Radojka Nikolić – sudija Vrhovnog suda – član,
  Hasnija Simonović – sudija Vrhovnog suda – zamjenik;
 3. Marija Perišić – notar sa službenim sjedištem u Nikšiću – član,
  Lidija Klikovac – notar sa službenim sjedištem u Podgorici – zamjenik;
 

Komisija za stručnu edukaciju notara

 1. Milonja Veljić, notar sa službenim sjedištem u Beranama, predsjednik
 2. Radojka Nikolić, sudija Vrhovnog suda Crne Gore, član
 3. Miodrag Pešić, sudija Višeg suda u Podgorici, član
 4. Danijela Vukčević, sudija Privrednog suda Crne Gore, član
 5. Dr.Velibor Korać, Pravni fakultet u Podgorici, član


Etička komisija Notarske komore

 1. Darko Ćurić, notar sa službenim sjedištem u Podgorici
 2. Igor Stijović, notar sa službenim sjedištem u Podgorici
 3. Jadranka Adžić, notar sa službenim sjedištem u Podgorici
 4. Rade Jovanović, notar sa službenim sjedištem u Tivtu
 5. Milonja Veljić, notar sa službenim sjedištem u Beranama
 6. Svetozar Bogavac, notar sa službenim sjedištem u Beranama


Organi NKCG po mandatima:

2. novembar 2021. godine – 1. novembar 2023. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Stijović Igor, potpredsjednik NKCG i UO
Adžić Jadranka, član UO
Bogavac Svetozar, član UO
Ćurić Darko, član UO
Jovanović Rade, član UO
Knežević Dalibor, član UO
Sekulić Vuksan, član UO
Vukčević Andrijana, član UO

2. novembar 2019. godine – 1. novembar 2021. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Stijović Igor, potpredsjednik NKCG i UO
Adžić Jadranka, član UO
Antunović Ljubica, član UO
Bogavac Svetozar, član UO
Bogić Mira, član UO
Ćurić Darko, član UO
Jovanović Rade, član UO
Veljić Milonja, član UO

2. novembar 2017. godine – 1. novembar 2019. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Darko Ćurić, potpredsjednik NKCG i UO
Adžić Jadranka, član UO 
Bogavac Svetozar, član UO
Bogić Mira, član UO
Jovanović Rade, član UO 
Lekić Pake, član UO
Stijović Igor, član UO
Veljić Milonja, član UO

2. novembar 2015. godine – 1. novembar 2017. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Darko Ćurić, potpredsjednik NKCG i UO
Adžić Jadranka, član UO
Bogić Mira, član UO
Jovanović Danilo, član UO
Jovanović Rade, član UO
Milošević Anđelko, član UO
Stijović Igor, član UO
Vukčević Andrijana, član UO

2. novembar 2013. godine – 1. novembar 2015. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Darko Ćurić, potpredsjednik NKCG i UO
Marina Milošević, član UO
Marinko Perović, član UO
Danko Bjeković, član UO
Tamara Marić, član UO
Lidija Klikovac, član UO
Sonja Radović, član UO
Andrijana Vukčević, član UO

29. oktobar 2011. godine – 28. oktobar 2013. godine

Tanja Čepić, predsjednica NKCG i UO
Gzim Kalabrezi, potpredsjednik NKCG i UO
Rajko Janković, član UO
Lela Kostić, član UO
Ljubica Antunović, član UO
Tamara Marić, član UO
Jadranka Adžić, član UO
Darko Ćurić, član UO
Sonja Radović, član UO

29. april 2011. godine – 29. oktobar 2011. godine

Anđelko Milošević, predsjednik NKCG
Lidija Klikovac, potpredsjednik NKCG
Branislav Vukićević, predsjednik UO
Rajko Janković, potpredsjednik UO
Radmila Klikovac, član UO
Sonja Radović, član UO
Marinko Perović, član UO
Dalibor Knežević, član UO
Senad Redžepagić, član UO