Organizacija

Notarska komora Crne Gore je osnovana 29. aprila 2011. godine u Podgorici.

Notarsku komoru Crne Gore čine notari:

Adžić Jadranka
Andrijašević Jelena
Bekan Vladan
Beloica Miladin
Bjeković Danko
Bošnjak Slavica
Božović Senja
Čepić Tanja
Čović Biljana
Ćurić Darko
Čvorović Igor
Đurasović Maja
Ilić Ivana
Ismailaga Ilirjana
Ivanović Đorđe
Janjušević Ivan
Janjušević Nataša
Jovanović Rade
Jovanović Sanja
Jovović Milena
Kalabrezi Gzim
Kardović Musić Majda
Kašćelan Branka
Klikovac Lidija
Klikovac Radmila
Knežević Dalibor
Knežević Irena
Knežević Verica
Konatar Biljana
Kostić Lela
Kožar Feho
Krivokapić Kuhar Aleksandra
Lekić Sergej
Marić Tamara
Marija Perišić
Marković Ljubiša
Marković Veselinka
Milena Mitrović
Milošević Marina
Moštrokol Milica
Nikola Tomanović
Pantović Lidija
Pavlović Svetlana
Perović Marinko
Radović Sonja
Rakočević Biljana
Rakočević Nela
Redžepagić Senad
Šćepanović Ivanka
Sekulić Vuksan
Šestović Olja
Škopelja Zoran
Veljić Milonja
Vukčević Andrijana
Vukčević Slavka
Živaljević Milena

Skraćeni naziv Notarske komore je: NK CG.
Sjedište Notarske komore je u Podgorici.

Organi Notarske komore su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Potpredsjednik
 • Komisija za pregled finansijskog poslovanja Notarske komore
 • Disciplinski tužilac
 • Prvostepena i drugostepena komisija
 

Predsjednik Notarske komore Crne Gore: Darko Ćurić

Potpredsjednik Notarske komore Crne Gore:
Milonja Veljić

Članovi Upravnog odbora su:
Jadranka Adžić, Vladan Bekan, Maja Đurasović, Rade Jovanović, Dalibor Knežević, Vuksan Sekulić i Andrijana Vukčević.

Članovi komisije za pregled finansijskog poslovanja su:
Slavica Bošnjak, Veselinka Marković I Milena Živaljević.

* Mandat organima Notarske komore Crne Gore traje od 02.11.2023. do 01.11.2026. godine.

Disciplinski tužilac Notarske komore Crne Gore je: Radomir Kljajević – sudija Osnovnog suda u Bijelom Polju.

Zamjenik disciplinskog tužioca Notarske komore Crne Gore je: Borko Lončar – sudija Osnovog suda u Cetinju.

Prvostepena disciplinska komisija:

 1. Ivan Adamović – sudija Višeg suda u Bijelom Polju– član,
  Igor Đuričković – sudija Višeg suda u Podgorici – zamjenik;
 2. Larisa Mijušković Stamatović – sudija Osnovnog suda u Podgorici,
  Mirko Kojović – sudija Osnovnog suda u Nikšiću – zamjenik;
 3. Marija Perišić – notar sa službenim sjedištem u Nikšiću – član,
  Milena Živaljević – notar sa službenim sjedištem u Danilovgradu – zamjenik;


Drugostepena disciplinska komisija:

 1. Mirjana Pavićević– sudija Vrhovnog suda Crne Gore– član,
  Neveka Popović – sudija Vrhovnog suda Crne Gore – zamjenik;
 2. Vesna Jočić – sudija Vrhovnog suda Crne Gore – član,
  Zoran Šćepanović – sudija Vrhovnog suda Crne Gore – zamjenik;
 3. Lidija Klikovac – notar sa službenim sjedištem u Podgorici – član,
  Maja Đurasović– notar sa službenim sjedištem u Podgorici – zamjenik;
 

Komisija za stručnu edukaciju notara

 1. Milonja Veljić, notar sa službenim sjedištem u Beranama, predsjednik
 2. Radojka Nikolić, sudija Vrhovnog suda Crne Gore, član
 3. Miodrag Pešić, sudija Višeg suda u Podgorici, član
 4. Danijela Vukčević, sudija Privrednog suda Crne Gore, član
 5. Dr.Velibor Korać, Pravni fakultet u Podgorici, član
 

Komisija za etička pitanja NKCG

1. Lidija Klikovac, predsjednik
Nataša Janjušević, zamjenik
2.Slavica Bošnjak, član
Radmila Klikovac, zamjenik
3. Senja Božović, član
Nela Rakočević, zamjenik


Organi NKCG po mandatima:

2. novembar 2023. godine – 1. novembar 2026. godine

Darko Ćurić, predsjednik NKCG i UO
Veljić Milonja, potpredsjednik NKCG i UO
Adžić Jadranka, član UO
Bekan Vladan, član UO
Đurasović Maja, član UO
Jovanović Rade, član UO
Knežević Dalibor, član UO
Sekulić Vuksan, član UO
Vukčević Andrijana, član UO

2. novembar 2021. godine – 1. novembar 2023. godine

Darko Ćurić, predsjednik NKCG i UO od 15.10.2022. godine. (Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO)
Stijović Igor, potpredsjednik NKCG i UO
Adžić Jadranka, član UO
Bogavac Svetozar, član UO
Jovanović Rade, član UO
Knežević Dalibor, član UO
Sekulić Vuksan, član UO
Vukčević Andrijana, član UO

2. novembar 2019. godine – 1. novembar 2021. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Stijović Igor, potpredsjednik NKCG i UO
Adžić Jadranka, član UO
Antunović Ljubica, član UO
Bogavac Svetozar, član UO
Bogić Mira, član UO
Ćurić Darko, član UO
Jovanović Rade, član UO
Veljić Milonja, član UO

2. novembar 2017. godine – 1. novembar 2019. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Darko Ćurić, potpredsjednik NKCG i UO
Adžić Jadranka, član UO 
Bogavac Svetozar, član UO
Bogić Mira, član UO
Jovanović Rade, član UO 
Lekić Pake, član UO
Stijović Igor, član UO
Veljić Milonja, član UO

2. novembar 2015. godine – 1. novembar 2017. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Darko Ćurić, potpredsjednik NKCG i UO
Adžić Jadranka, član UO
Bogić Mira, član UO
Jovanović Danilo, član UO
Jovanović Rade, član UO
Milošević Anđelko, član UO
Stijović Igor, član UO
Vukčević Andrijana, član UO

2. novembar 2013. godine – 1. novembar 2015. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Darko Ćurić, potpredsjednik NKCG i UO
Marina Milošević, član UO
Marinko Perović, član UO
Danko Bjeković, član UO
Tamara Marić, član UO
Lidija Klikovac, član UO
Sonja Radović, član UO
Andrijana Vukčević, član UO

29. oktobar 2011. godine – 28. oktobar 2013. godine

Tanja Čepić, predsjednica NKCG i UO
Gzim Kalabrezi, potpredsjednik NKCG i UO
Rajko Janković, član UO
Lela Kostić, član UO
Ljubica Antunović, član UO
Tamara Marić, član UO
Jadranka Adžić, član UO
Darko Ćurić, član UO
Sonja Radović, član UO

29. april 2011. godine – 29. oktobar 2011. godine

Anđelko Milošević, predsjednik NKCG
Lidija Klikovac, potpredsjednik NKCG
Branislav Vukićević, predsjednik UO
Rajko Janković, potpredsjednik UO
Radmila Klikovac, član UO
Sonja Radović, član UO
Marinko Perović, član UO
Dalibor Knežević, član UO
Senad Redžepagić, član UO