Seminar NKCG “Ostavinski postupci”

Dana 5. i 6. septembra 2015. godine, u Igalu, u hotelu „Palmon Bay & Spa“, održan je seminar za sve notare. Tema seminara su bili „Ostavinski postupci“, tačnije pitanja i dileme sa kojima su se susreli notari, nakon preuzimanja vođenja ostavinskih postupaka. Predavači na seminaru su bili sudije Osnovnog suda Podgorice g-đa Danijela Vukčević i […]

Izbori Notarske komore Crne Gore

Upravni odbor Notarske komore Crne Gore je na sjednici održanoj 9. septembra 2015. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za funkcije i članove organa NKCG shodno članu 43 Statuta Notarske komore Crne Gore i članu 29 Pravilnika o radu Skupštine Notarske komore Crne Gore. Raspisani su izbori za : Predsjednika Notarske komore Crne Gore; Potpredsjednika […]

Izborna sjednica Notarske komore Crne Gore

Dana 31. oktobra 2015. godine održana je Izborna sjednica Skupštine Notarske komore Crne Gore. Članovi Notarske komore Crne Gore izabrali su nove organe za mandatni period u trajanju od dvije godine, u sledećem sastavu: Za predsjednika Notarske komore Crne Gore reizabran je Branislav Vukićević, notar iz Podgorice. Za potpredsjednika Notarske komore Crne Gore takođe je reizabran Darko […]

VAŽNO OBAVJEŠTENJE POVODOM IZMJENA ZAKONA O NOTARIMA

Dana 25.08.2016. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o notarima (“Službeni list CG”, br. 55/2016) koji u članu 9. stav 4. i 5. izričito propisuje: “… Notarske zapise o pravnim poslovima na osnovu kojih se vrši prenos i uspostavljanje prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima u kojim se […]

Raspisani izbori za organe Notarske komore

Upravni odbor Notarske komore Crne Gore je na sjednici održanoj 31.07.2019. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za organe Notarske komore Crne Gore, shodno članu 43. Statuta Notarske komore Crne Gore i članu 29. Pravilnika o radu Skupštine Notarske komore Crne Gore.   Raspisani su izbori za:   – Predsjednika Notarske komore Crne Gore   […]