Održana radionica na temu „Nacrt etičkog kodeksa Notarske komore Crne Gore“

Dana 19. i 20. novembra 2020. godine u Kolašinu, održana dvodnevna radionica na temu novog Etičkog kodeksa Notarske komore, u organizaciji Savjeta Evrope, u okviru Projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore”. Radionici su, pored dr Velibora Koraća, sa Pravnog fakulteta u Podgorici i Milorada Markovića, eksperata SE prisustvovali predstavnici Notarske komore. Usaglašen […]

Održana sjednica Skupštine Notarske komore Crne Gore

Dana 09.11.2020. godine održana je redovna sjednica Skupštine Notarske komore Crne Gore. Usljed pandemije izazvane cirusom COVID-19 i mjera Vlade Crne Gore kojih se moraju pridržavati svi notari, sjednica je održana elektronskim putem (aplikacija Zoom). Usvojen je Izvještaj o radu Notarske komore Crne Gore za period jun 2019. do septembra 2020. godine, Završni račun NKCG […]