Skupština Notarske komore Crne Gore je usvojila Kodeks notarske etike

Skupština Notarske komore Crne Gore je usvojila Kodeks notarske etike. Kodeks je pripremljen uz podršku Savjeta Evrope, u okviru projekta “Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore” koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022.” Kodeks notarske etike možete pronaći u rubrici “Normativni okvir/Akti […]