ODRŽAN RADNI SASTANAK PREDSTAVNIKA NOTARSKE KOMORE I SAVJETA EVROPE

Dana 18.02.2021.godine u prostorijama Notarske komore održan je radni sastanak Notarske komore sa predstanicima Savjeta Evrope u okviru Projekta “Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore”, u sklopu zajedničkog programa Savjeta Evrope i Evropske unije “Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku II”. Sastanku su prisustvovali u ime Notarske komore: predsjednik Komore Branislav Vukićević, […]