Prva online obuka notara na temu “primjena Smjernica o rodnoj ravnopravnosti u notarskoj praksi”

Notarska komora Crne Gore u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), kancelarijom Otvoreni Regionalni Fond – Pravna reforma u Podgorici je dana 26. aprila 2021. godine organizovala prvu online obuku za notare na temu “Primjena smjernica o rodnoj ravnopravnosti u notarskoj praksi”. Predavači-treneri su bili dr. Lovro Tomašić, notar i Ovlašćeni predstavnik Savezne […]