ODRŽANI IZBORI ZA ORGANE NOTARSKE KOMORE CRNE GORE

Notarskara komora je dana 30.oktobra 2021.godine održala Izbornu sjednicu skupštine na kojoj su izabrani organi komore. Za predsjednika Notarske komore, izabran je Branislav Vukićević, dosadašnji predsjednik komore, za potpredsjednika Igor Stijović, a za članove Upravnog odbora izabrani su: Adžić Jadranka, Bogavac Svetozar, Ćurić Darko, Jovanović Rade, Knežević Dalibor, Sekulić Vuksan i Andrijana Vukčević. Takođe, na […]

Konferencija” Okrugli sto za jugo-istočnu Evropu”

U organizaciji Notarske komore SR Njemačke (Bundesnotarkammer) održana je konferencija” Okrugli sto za jugo-istočnu Evropu” u Berlinu 0d 28 do 29 oktobra 2021. godine. Teme konferencije su bile: digitalizacija u notarijatu, sprječavanje pranja novca kao I rad notarijata u doba krize izazvane pandemijom COVID virusom.Pored predstavnika zemalja iz okruženja, na konferenciji su uzeli učešće i […]