Seminar, hotel Palas, Petrovac 19. i 20. mart 2022.

Notarska komora Crne Gore je dana 19. i 20. marta 2022. godine u hotelu „Palas“ u Petrovcu organizovala seminar sa temama iz Međunarodnog privatnog prava, pravni poslovi sa elementom inostranosti, priznanje i izvršenje stranih notarskih akata i stanje u ovaoj oblasti u zakonodavstvu u regionu i u EU. Predavači na seminaru su bili prof. dr. […]