Posjeta notara iz Notarske komore Poznanj u Poljskoj

Notari iz Notarske komore u Pozanju iz Poljske su bili u jednonedeljnu posjetu Crnoj Gori sa smještajem u Ulcinju. Osim što su imali prilike da uživaju u ljepotama i čarima naše države održali su sastanak sa predstavnicima naše Komore. Dana 30.05.2022. godine delegaciju na čelu sa predsjednikom Dr. Andrzej Rataj i članovima Upravnog odbora Notarske […]

ARHIVA NOTARA KOJI SU PRESTALI SA VRŠENJEM NOTARSKIH POSLOVA

Notarska komora Crne Gore obavještava javnost da su arhive notara koji su prestali sa radom prešle u nadležnosti novoimenovanih notara. Arhivu notarke Irene Polović je preuzela notarka Milena Mitrović sa službenim sjedištem u Budvi, dok je arhivu notara Branke Vuksanović preuzeo notar Nikola Tomanović, takođe sa sjedištem u Budvi.Arhiva notara Danila Jovanovića je prešla u […]