ARHIVA NOTARA KOJI SU PRESTALI SA VRŠENJEM NOTARSKIH POSLOVA

Notarska komora obavještava javnost da su arhive notara koji su prestali sa radom prešle u nadležnost novoimenovanih notara. Arhivu notarke Ljubice Antunović je preuzela notarka Olja Šestović sa službenim sjedištem u Herceg Novom, arhivu notarke Anke Stojković preuzela je notarka Ivanka Šćepanović, sa službenim sjedištem u Podgorici I arhivu notarke Mire Bogić preuzeo je notar […]