POČETAK RADA NOVOIMENOVANE NOTARKE U KOTORU

Notarska komora Crne Gore obavještava da je dana 12.12.2022. godine počela sa radom notarka SANJA JOVANOVIĆ, sa službenim sjedištem u Kotoru, Benovo 582. Novoimenovana notarka je preuzela arhivu notarke Irene Kovačević iz Kotora.”