ODRŽANE OBUKE ZA STUDENTE PRAVNOG FAKULTETA

U okviru Projekta „ENEMLOS“ predstavnici Notarske komore Crne Gore, notari Igor Stović i Darko Ćurić su održali predavanje za studente Pravnog fakulteta u Podgorici dana 12.12. i 19.12.2022. godine. Notar Stijović je imao izlaganje na temu „ostavinski postupci“ a notar Darko Ćurić na temu „notarski akti i ugovori o kupoprodaji“. Dana 28.12.2022. godine notar Slavica […]

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UPRAVE POLICIJE, SEKTORA ZA FINANSIJSKO-OBAVJEŠTAJNE POSLOVE

Dana 15.12.2022. godine održan je sastanak međuresorne radne grupe formirane od strane Uprave policije, Sektora za finansijsko-obavještajne poslove, u vezi prezentovanja prvog Nacrta izvještaja o tehničkoj usklađenosti dostavljenog od eksperata Manivala, za procjenu primjene mjera sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPNFT) Manivala. Ispred Notarske komore sastanku je prisustvovala Marina Miranović, sekretar NKCG.

ODRŽAN JE SEDMI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA „ODGOVORNOST I PROFESIONALIZAM U PRAVOSUDNOM SISTEMU U CRNOJ GORI

Dana 16.12.2022. godine održan je sedmi sastanak članova Upravnog odbora Projekta Savjeta Evrope na kojem su uzeli učešće i predstavnici Notarske komore Crne Gore: član UO Projekta predsjednik NKCG Darko Ćurić i sekretar NKCG, Marina Miranović. Uz zahvalnost na dosadašnjoj pomoći koju Savjet Evrope, kancelarija u Podgorici, pruža na unaprijeđenju etike i profesionalizma u notarijatu, […]