ODRŽAN PRVI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA SAVJETA EVROPE

“HF 7 Osnaživanje odgovornosti u prvosudnom sistemu I unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori”. Dana 07.03.2023. godine u organizacij Savjeta Evrope, u okviru Projekta “Horizontal facility za zapadni Balkan i Tursku“ održan je prvi sastanak Upravnog odbora projekta u okviru treće faze pod nazivom “HF 7 Osnaživanje odgovornosti u prvosudnom sistemu I unapređenje prava žrtava […]