OKRUGLI STO ZA JUGOISTOČNU EVROPU- Berlin 23. i 24. Mart 2023. godine

Na poziv Notarske komore Savezne Republike Njemačke, potpredsjednik NKCG Igor Stijović je prisustvovao Okruglom stolu za jugoistočnu Evropu koji je održan 23.03.-24.03. 2023. godine u Berlinu. Tema seminara je bila digitalizacija u poslovanju notara ( digitalna ovjera potpisa, digitalni format notarskih akata, rad on-line notara) sa prezentacijom iskustva u ovoj materiji u njemačkom notarijatu. Na […]