SEMINAR NOTARSKE KOMORE CRNE GORE 8 I 9.04.2023. godine u Petrovcu

Dana 08. i 09.2023. godine Notarska komora Crne Gore je organizovala seminar u hotelu “Palas” u Petrovcu sa temama: “Hipoteka”, “Zajednička imovina bračnih I vanbračnih supružnika” I “Sprječavanje pranja novca I finansiranje terorizma”. Prvog dana seminara izlaganje su imale: Katarina Đurđić, sudija Vrhovnog suda Crne Gore, na temu “Hipoteka“ i Ognjana Boljević, sudija Višeg suda […]