29.04. – DAN NOTARIJATA-a

Sa zadovoljstvom obavještavamo javnost da Notarska komora Crne Gore dana 29.04.2023. godine slavi 12 godina svog postojanja. Obelježavajući ovaj dan želimo da ukažemo na činjenicu da uvođenje notarijata ima istorijski značaj za pravni poredak Crne Gore. Osnivanjem notarske službe, notarima su postavljani sljedeći ciljevi: visok stepen pravne sigurnosti u oblasti prometa nekretnina, rasterećenje sudova i […]