Početak rada notara u Žabljaku i Beranama

Notarska komora Crne Gre obavještava javnost da je po prvi put imenovan notar sa službenim sjedištem u Žabljaku-Ivan Janjušević koji počinje sa radom 18.05.2023. godine na adresi: “21 maj br.10” u Žabljaku.Takođe imenovan je notar sa službenim sjedištem u Beranama-Beloica Miladin koji počinje sa radom 19.05.2023. godine na adresi:”29. Novembar br.12.”