ODRŽAN SASTANAK SA EKSPERTIMA PROJEKTA EUROL 3

Dana 25.05.2023. godine predsjednik Notarske komore Crne Gore Darko Ćurić primio je eksperte „Projekta EUROL 3“ koji će raditi na eksternoj evaulaciji Strategije reforme pravosuđa 2019-2022.U cilju sprovođenja nezavisne evaluacije, Ministarstvo pravde, je uz podršku Projekta EUROL 3, angažovalo međunarodnog evaluatora prof. dr. Milicu Kolaković Bojović i domaćeg evaluatora Mihaila Zečevića, koji će u saradnji […]