Održan drugi sastanak Radnog tijela za izradu Strategije reforme pravosuđa 2024-2027. godine

Dana 26. i 27. Oktobra 2023. godine, u Petrovcu je održan drugi sastanak Radnog tima za izradu Strategije reforme pravosuđa 2024-2027, sa Akcionim planom za period 2024-2025. Tokom sastanka nastavljen je rad na izradi Strategije reforme pravosuđa 2024-2027, čije je donošenje planirano Programom rada Vlade Crne Gore do kraja IV kvartala 2023. godine. Zaključeno je […]