SEMINAR NOTARSKE KOMORE CRNE GORE U BIJELOJ

Notarska komora Crne Gore je organizovala seminar koji se održao 25. i 26. novembra 2023. godine u hotelu „Delfin“ u Bijeloj. Seminar je okupio notare i njihove saradnike s ciljem razmjene iskustava i edukacije o aktuelnim temama u oblasti notarijata. Teme seminara su bile sljedeće: Rukovodioc IT sektora u CG Telekomu, Tanja Bokan