PREDAVANJE PREDSJEDNIKA NOTARSKE KOMORE CRNE GORE, DARKA ĆURIĆA NA PRAVNOM FAKULTETU U PODGORICI

U sklopu predavanja iz Međunarodnog privatnog prava, predsjednik Notarske komore Crne Gore, Darko Ćurić, održao je predavanje studentima osnovnih studija Pravnog fakulteta u Podgorici. Fokus predavanja bio je na primjeni kolizionih normi međunarodnog privatnog prava u kontekstu rada notara, s posebnim naglaskom na oblasti nasleđivanja s međunarodnim elementima, što predstavlja jednu od ključnih nadležnosti notarske […]