POTPISAN UGOVOR O SARADNJI PRAVNOG FAKULTETA INOTARSKE KOMORE CRNE GORE

Dana 25.12.2023. godine u Podgorici, potpisan je Ugovor o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Notarske komore Crne Gore u cilju unapređivanja saradnje između ugovornih strana u oblasti pravnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i naučnog rada. Ugovorom je predviđeno da će Notarska komora svake godine na Dan Fakulteta, na svečanosti organizovanoj tim povodom, uručiti nagradu […]

DAN PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA CRNE GORE

Dan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, obilježen je svečanom dodjelom prestižnih nagrada najistaknutijim studentima. Notarska komora Crne Gore je donijela odluku da svake godine novčanom nagradom daruje najboljeg studenta Master studija Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.  Predsjednik Notarske komore Crne Gore, Darko Ćurić je uručio nagradu, Nini Perišić, najboljem studentu Master studija za studijsku godinu 2022/2023, […]