ODRŽAN OKRUGLI STO U PODGORICI

Dana 31.01.2024. godine u organizaciji Ministarstva pravde uz ekspertsku podršku EUROL 3 projekta i zajedničkog programa EU i Savjeta Evrope ,,Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku” održan je Okrugli sto sa diskusijom I javnom raspravom povodom predstavljanja Strategije reforme pravosuđa za period 2024-2027. godine, sa pratećim Akcionim planom za njenu implementaciju za period 2024-2025. […]