SAOPŠTENJE NOTARSKE KOMORE POVODOM NAPADA NA NOTARKU SENJU BOŽOVIĆ

Notarska komora oštro osuđuje napad na notarku Senju Božović iz Cetinja prilikom postupanja u predmetu raspravljanja zaostavštine od strane naslednika u ovom postupku. Vinovnici ovog nemilog događaja su nasilno ulazili u notarsku kancelariju, otimajući predmet uz prijetnje i agresivno ponašanje prema notarki koje se počelo 11.marta a kulminiralo na današnji dan. Nažalost u ovakvom neprihvatljivom […]