Sastanak sa predstavnicima Uprave za nekretnine

Predsjednik Notarske komore Crne Gore, g. Darko Ćurić susreo se dana 20. marta 2024. godine sa v. d. direktorom Uprave za nekretnine, g. Markom Bulatovićem. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Sektora za Informacioni sistem Uprave za nekretnine. Djelatnost katastra koji vrši upis i promjenu stvarnih prava na nepokretnostima, njihovo ažuriranje i digitalizacija su od suštinskog […]

Seminar za notare Notarske komore Republike Srpske

Pod pokroviteljstvom Notarske komore Republike Srpske dana 16. marta 2024. godine održan je seminar na temu primjene novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koji je nedavno stupio na snagu i počeo da se primjenjuje. Predavači su bili istaknuti predstavnici Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine i Državne agencije za istrage i zaštitu. […]