Kome se žaliti?

Nezadovoljna stranka može podnijeti pritužbu na rad notara: