Adrović Harun

051 233 277
notaradrovic.h@hotmail.com
069 086 874

Biografija

Rođen 12. januara 1957. godine u Beranama.

  • Diplomirao na Pravnom fakultetu u svojoj 24. godini.
  • Pripravnički staž obavio u Opštinskom sudu u Beranama.
  • Pravosudni ispit položio u svojoj 27. godini.
  • 9 godina obavljao poslove sudije (od 1985. do 1994. godine).
  • 16 godina obavljao poslove advokata (u periodu od 1994. godine do imenovanja za notara). Imenovan za notara Odlukom br. 01-1834/11 od 30. marta 2011. godine.

Upisan u Imenik Notara, po rješenju br. 8-11/11 od 29. aprila 2011. godine.