Adžić Jadranka

020 664 969
jadzic.notar@gmail.com
067 823 333
067 531 549

Biografija

Diplomirala sam na Pravnom fakultetu u Podgorici i ubrzo posle diplomiranja otpočela sa volonterskim radom u Osnovnom sudu u Podgorici. Svoj radni angažman sam nastavila u Službi pravne pomoći kao stručni saradnik.

Pravosudni ispit sam položila u Novom Sadu 1989. godine.

Notarski ispit sam položila 2010. godine.

Kao Notar sam otpočela sa radom 25. jula 2011. godine.

Upisana u Imenik Notara, po rješenju br. 8-8/11 od 29. aprila 2011. godine.