Antunović Ljubica

031 321 089
antunovicljubicanotar@gmail.com
069 467 894

Biografija

Upisana u Imenik Notara, po rješenju br. 8-19/11od 29. aprila 2011. godine.