Bjeković Danko

052 356 156
notarbjekovic@t-com.me
notarbjekovic@gmail.com
067 234 590
067 607 301
068 034 590

Biografija

Rođen u Pljevljima 1973. godine.

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici 1999. godine.

Pravosudni ispit položio 2003. godine.

Notarski ispit položio 2011. godine.

Radno iskustvo:

2000. – 2003. god. Osnovni sud u Pljevljima (pripravnički staž)

2004. – 2007. god. Inspektor za suzbijanje privrednog kriminaliteta

2007. – 2012. god. Sudija Područnog organa za prekršaje Pljevlja

Od 2012. god. Notar

Upisan u Imenik Notara, po rješenju br. 8/11-02/12 od 28. marta 2012. godine.