Bogić Mira

020 510 590
mira.bogic@notarcg.me
068 000 212

Biografija

Najveći dio mog života vezan je za Podgoricu gdje sam odrasla, završila osnovnu školu, gimnaziju i pravni fakultet.

Kao dijete prosvjetnih radnika, od ranog djetinjstva sam shvatila značaj knjige i obrazovanja. Zato sam se uvijek trudila da sebe izgrađujem u tom smislu.

Prvo zaposlenje mi je bilo u Industriji gradjevinskog materijala “Račica” u Tivtu gdje sam, nakon pripravničkog staža, radila u službi za samoupravne, pravne, kadrovske i opšte poslove i kasnije kao Sekretar radne organizacije.

Pravosudni ispit sam položila u Novom Sadu.

Skupština Opštine Titograd me imenovala za šefa Službe pravne pomoći, koje poslove sam obavljala preko 20 godina.

Notarski ispit sam položila u januaru 2010. godine.

Čast mi je što sam jedan od prvih notara u savremenoj Crnoj Gori.

Iskustvo koje sam stekla radeći u privredi i pravosuđu mi puno znači za obavljanje posla kojim se sada bavim.

U radu imam veliku podršku svoje porodice. Značajan doprinos za uspješan početak rada notarske kancelarije dala su mi moja djeca.

Inače, kćerka Vesna je diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici a sada je saradnik u notarskoj kancelariji. Sin Saša studira međunarodno pravo pri Univerzitetu u Beču.

Profesija notara je veoma zahtjevna i odgovorna pa iziskuje veliki rad i stalno usavršavanje.