Bošnjak Slavica

020 625 162
notar.bosnjak@t-com.me
067 674 835
069 151 739

Biografija

Rođena 4. marta 1960. godine u Plužinama.

Diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1982. godine.

Pravosudni ispit položila 2003. godine u Beogradu.

Specijalizaciju prava energetike završila 2007. godine u Beogradu.

Notarski ispit položila 2010. godine u Podgorici.

Upisana u Imenik Notara, po rješenju br. 8-33/11 od 15. septembra 2011. godine.