Božović Senja

041 241 783
senjab@notarcetinje.me
069 112 333
069 626 111

Biografija

Senja Božović je imenovana za Notara za područje Osnovnog suda u Cetinju odlukom broj 01-112-13999/19, Ministarstva Pravde Crne Gore, nakon čega postaje član Notarske Komore Crne Gore.

Osnovne studije je završila na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, gdje je nakon 3 godine završila osnovne studije stičući najprije diplomu Bachelor, a potom završava i postdiplomske specijalističke studije na smjeru za Gradjansko pravo. Kao dobitnik stipendije od strane Vlade Slovenije za razmjenu studenata pohađala je jedan semestar na Pravnom Fakultetu u Ljubljani, Slovenija. Nakon toga obrazovanje je nastavila na Pravnom fakultetu u Beču, Republika Austrija, gdje je završila magistarske studije iz oblasti međunarodnog prava i stekla zvanje magistra prava. Trenutno pohađa doktorske studije na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica, studijski program Evropsko pravo.

Radno iskustvo

Od januara 2012. godine pa sve do februara 2020. radi u firmi OTP Group- Otp Factoring Montenegro-Otp Debt Collection u pravnom sektoru na poziciji pravnika odnosno pravnog zastupnika.Tokom navedenog perioda stekla je praktična znanja i vještine iz oblasti privrednog i gradjanskog prava zahvaljujući kojem je razvila sistemsko i inovativan način rešavanja pravnih pitanja.Konstanta posvećenost medjunarodnim profesionalnim standardima su obilježja njenog dugogodišnjg rada i stečenog iskustva.
U periodu između marta 2009. godine do januara 2012. godine radila je kao advokatski pripravnik kod advokata Borislava Boba Radovića iz Cetinja. Kao pripravnik kod advokata sticala je i usavršavala znanja i vještine u pravničkoj struci; pratila i učestvovala na suđenjima i pripremala razne pravne akte.

Poznavanje stranih jezika

Tečno govori engleski jezik, a koristi se italijanskim i francuskim.

Dodatne edukacije, obuke i treninzi

• Godine 2006. pohađala kurs na univerzitetu IUC u Dubrovniku (izvorni naziv Inter University Centre Dubornik) iz oblasti materijalnog pravu Evropske Unije, krivičnog pravu i zaštiti žrtava.
• U julu 2013. godine učestovala je ljetnju školu Evropske Unije u Cluny, Francuska iz oblasti funkcionisanja prava Evropske Unije u nacionalnim okvirima.
• U januaru 2010. godine pohađala je obuku u Centru za medijaciju Crne Gore iz oblasti procesa medijacije i vještina pregovaranja.
• U julu i avgustu 2004. godine pohađala je kurs za mlade lidere SEEYLI (izvoran naziv South East Youth Leadership Institute ) na Towson i Catholic Univerzitetu u Baltimoru, Sjedinjenim Američkim Državama. Navdeni kurs je iz oblasti javnog govorništva, debatovanja, rešavanja konfikata i pregovaranja.
Dodatne relevatne informacije
• Godine 2006. kao student Pravnog fakulteta učestvovala je na međunarodnom takmičenju iz oblasti međunarodnog prava, koje se održava u Vašingtonu, SAD, pod izvornim nazivom The Philip C. Jussup International Law Moot Court Competition.
• Godine 2007. kao student Pravnog fakulteta učestvovala je na međunarodnom takmičenju iz oblasti privrednog i međunardnog prava koje se održava u Beču, Austrija, pod izvornim nazivom The Willem C. Vis International Commercial arbitration Moot Competition.
• Godine 2007. kao student Pravnog fakulteta učestvovala je na međunarodnom takmičenju iz oblasti ljudskih prava, koje se održava u Beogradu, Srbija.
• Godine 2010. bila je sudija odnosno arbitar na internacionalnom takmičenju stedenata pravnog fakulteta iz oblasti privrednog i međunardnog prava koje se održava u Beču, Austrija, pod izvornim nazivom The Willem C. Vis International Commercial arbitration Moot Competition.
• Završila je kurs pod nazivom „građanska parnica i praktičan pristup parnici“ za mlade advokate u organizaciji Advokatske Komore Londona, Ujedinjeno Kraljevstvo. Izvoran naziv kursa „civil litigation and practical approach to civil procedure“.
• Završila kurs „etičkog liderstva“ na Kolumbija Univerzitetu, finansiran od strane organizacija Woodhull Institue, The Soros Intitute i The Open Society Institute.

Upisana u Imenik Notara, po rješenju br. 8/11-1/17, od 01. septembra 2017. godine.